Disclaimer

Hoewel aan alle pagina’s van de buikwandbreuk.nl website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Buikwandbreuk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de buikwandbreuk.nl website.

Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist). Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn. De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

Buikwandbreuk.nl kan voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Buikwandbreuk.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Copyright: voor alle elementen (teksten, foto’s, graphics enz.) van de buikwandbreuk.nl website geldt copyright.