Liesbreuk bij kinderen

Een liesbreuk bij een kind

Een liesbreuk bij een kind (jongens en meisjes) is een aangeboren afwijking. Een liesbreuk bij kinderen is een open verbinding (uitstulping van jet buikvlies) tussen de buikholte en de balzak bij jongens en de schaamlip bij meisjes.

Een liesbreuk bij kinderen is te herkennen als een zwelling. Kinderen hebben zelden klachten en de zwelling wordt vaak bij toeval gezien door ouders of arts van het consultatiebureau.

Aanvullend onderzoek met echo is nooit nodig. Als de zwelling niet zichtbaar is tijdens het bezoek aan een dokter wordt de ouders gevraagd om een foto te maken van de zwelling als deze wel zichtbaar is.

Behandeling van een kinderliesbreuk

De behandeling van een liesbreuk bij een kind is altijd met een operatie. Bij de operatie wordt de breukzak (uitstulping) verwijderd. Tot 18 jarige leeftijd wordt er geen mat geplaatst zoals bij volwassenen.

Bij de operatie wordt onder algehele narcose een kleine sneetje gemaakt in de liesregio waarna de breukzak verwijderd wordt. De behandeling gebeurd in dagbehandeling.

Kinderen voelen heel goed aan wat ze na een operatie wel of niet kunnen en adviezen om rustig aan te doen zijn niet nodig.