Klachten bovenbuiksbreuk

Een bovenbuiksbreuk uit zich als een zwelling boven het niveau van de navel. Net als de navelbreuk geeft de bovenbuiksbreuk meestal geen klachten. Sommige mensen hebben pijnklachten ter plaatse van de zwelling. Bij lichte druk op de bovenbuiksbreuk of in liggende houding verdwijnt de zwelling.