Klachten navelbreuk

Een navelbreuk is een buikwandbreuk ter hoogte van de navel. De navelbreuk is de tweede meest voorkomende buikwandbreuk bij volwassenen, zes tot veertien procent van de buikwandbreuken betreft een navelbreuk.

Tien procent van de navelbreuken bij volwassen is aangeboren, negentig procent is verworven. Een navelbreuk komt vaker voor bij vrouwen (na zwangerschap) en bij mensen met een verhoogde druk in de buik bijvoorbeeld bij overgewicht, na regelmatig zwaar tillen of hoesten. 

Een navelbreuk uit zich als een zwelling ter hoogte van de navel. Meestal geeft een navelbreuk geen klachten. Sommige mensen hebben pijnklachten ter plaatse van de zwelling. Bij lichte druk op de navelbreuk of in liggende houding verdwijnt de zwelling.

Beklemde navelbreuk

Als de navelbreuk niet meer terug te duwen en erg pijnlijk is, is zeer waarschijnlijk sprake van een beklemde navelbreuk. Om te voorkomen dat het weefsel dat beklemt zit (darmlisje of vet) afsterft moet de zwelling zo spoedig mogelijk alsnog teruggeduwd worden door een arts of moet er geopereerd worden om de beklemde inhoud van de navelbreuk los te maken en de navelbreuk te sluiten.